logo

معرفی سایت

خرداد ماه 1391 آستین بالا زدیم و جمع شدیم تا جماعتی رو بسازیم به نام جامعه ی دانشجویان بیوتکنولوژی تا همیشه کنار شما باشیم .جامعه ی دانشجویان بیوتکنولوژی نشانی بود بر تلاش تمام کسانی که از ابتدا یاورمان بودند و نامی شد تا از اولین ها باشیم میان سایت های بیوتکنولوژی .هرچند این شروع نو را بدون سختی و دشواری نگذراندیم اما یزدان را شکر که با توکل به او و یاری دوستانی که همواره در کنارمان بودند ، نگرانی از بقاء این گروه متحد لحظه ای به ذهنمان خطور نکردو گام به گام با شعف عبور کردیم و اکنون بر آنیم تا با خدماتی بهتر پاسخگوی تمام نیاز های علمی شما عزیزان باشیم

 

ورود کاربران

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد زیست سلولی و مولکولی

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد زیست سلولی و مولکولی

بیوشیمی

تعداد سوالات درس بيوشيمي از 25 سوال در سال 91 به 20 سوال در سال 90 كاهش يافته است. در اين آزمون 9 سوال مربوط به ساخت و ماكرومولكو‌ل‌هاي زيستي (ساختار آمينواسيدها 2 سوال، ساختار قند 3 سوال، ساختار ليپيد 2 سوال، ساختار نوكلئيك اسيدها 1 سوال و ساختار هموگلوبين و ميوگلوبين 1 سوال و 9 سوال مربوط به متابوليسم ماكرومولكول‌ها‌ي زيستي (متابوليسم قند 4 سوال، متابوليسم ليپيد 2 سوال، متابوليسم آمينواسيدها 2 سوال و متابوليسم نوكلئيك اسيدها 1 سوال) و 2 سوال مربوط به آنزيم و عملكرد آن مي‌باشد. سوالات اين درس بصورت حفظي بوده و به گونه‌اي طراحي شده است كه با مطالعه‌ي حتي يكي از منابع اين درس عمده‌ي سوالات قابل پاسخگويي مي‌باشد. نكته‌ي مهم افزايش تعداد سوالات مربوط به متابوليسم نسبت به كل سوالات مي‌باشد از اين‌رو دانشجويان بايد توجه بيشتري را به اين مبحث معطوف نمايند.


بیوفیزیک

سوالات درس بيوفيزيك از 25 سوال در سال 91 به 20 سوال در سال 92 كاهش يافته است. در سوالات سال 92 عمده سوالات مربوط به مبحث بيوترموديناميك (4 سوال) و بيوفيزيك پرتوها (5 سوال) بوده است. از مباحث مختلف مرتبط با روش‌هاي طيف سنجي و خصوصيات ماكرومولكول‌ها هر يك 4 سوال مطرح شده است. مبحث بيوفيزيك غشاء 2 سوال را به خود اختصاص داده است و 1 سوال هم از مباحث متفرقه طرح گرديد. نكته‌ي قابل توجه عدم طراحي سوال از مباحث روش‌هاي بيوفيزيك و بيوشيمي و اتصال ليگاند به ماكروملكول‌هاست از اين دو مبحث در سال 91،‌ 6 سوال مطرح شده بود. ظاهراً رويكرد طراحان سوال به سمت مفهومي‌تر شدن و ورود سوالات محاسباتي به آزمون مي‌باشد چرا كه 11 سوال از مجموع 20 سوال در اين دسته قرار مي‌گيرند. در مقايسه با سوالات سال 91، سوالات 92 از سطح دشواري بيشتري برخوردار مي‌باشد. دانشجويان براي موفقيت در اين درس بايد درك فيزيكي خود را در مورد پديده‌هاي زيستي و تحليل روابط و فرمول‌ها افزايش دهند.


تنه مشترک

سوالات درس تنه مشترك در آزمون كارشناسي ارشد 91 با 50 سوال و در آزمون سال 92، با 40 سوال و با كم شدن 10 سوال در آزمون قرار گرفت. همان‌طور كه انتظار مي‌رفت تعداد زيادي از سوالات اين درس برگرفته از بيوشيمي (8 سوال)، ژنتيك (8 سوال) و سلولي مولكولي (3 سوال) مي‌باشد كه در كل 40 درصد سوالات را تشكيل مي‌دهند. ساير سوالات مربوط به دروس گياه‌شناسي (6 سوال)، جانورشناسي (2 سوال)، بافت‌شناسي (2 سوال)، ميكروبيولوژي (3 سوال)، بيوفيزيك (4 سوال) و اكولوژي (3 سوال) مي‌باشد. دروس بافت شناسي، بيوفيزيك و اكولوژي به تازگي در اين درس گنجانده شده است.

اكثر سوالات اين درس حفظي بوده و دانشجو با تسلط كافي به مباحث قابليت پاسخگويي به اكثر سوالات را خواهد داشت با توجه به ماهيت حفظي بودن سوالات دانشجو بايد به مرور مكرر مباحث بپردازد، تا بتواند در زمان مناسب پاسخگوي سوالات باشد. با توجه به بررسي سوالات و توجه به اين‌ مطلب كه اين درس در 2 سال اخير به آزمون مجموعه زيست اضافه شده است و شامل دروس زيادي است و هنوز منبع و مرجع كاملي ندارد، به داوطلبان آزمون 93 توصيه مي‌شود از جزوه تنه مشترك انتشارات مدرسان شريف براي اين درس كه به صورت جامع و كامل ارائه شده است استفاده نمايند.


زبان تخصصی

به طور کلی زبان كارشناسي ارشد در این رشته از 30 سوال عمومی و تخصصی تشکیل شده است. این سوالات از 15 سوال عمومی که شامل 10 سوال واژگان که مانند چند سال اخیر از کتاب essential words for TOEFl طراحی شده است و 5 سوال مربوط به بخش Cloze Test است که بیشتر از دانش گرامری دانشجو براي پاسخگويي استفاده كرده است. اما 15 سوال تخصصی از 3 متن تخصصی طراحی شده بود که در مقايسه با سال گذشته تقريباً در يك سطح قرار داشتند، با توجه به اين موضوع كه متون زبان تخصصي ممكن است هر سال از منابع متفاوت و نامشخص طرح شود، مطالعه بيشتر متون مرتبط و آشنايي با لغات و اصطلاحات تخصصي به داوطلبان توصيه مي‌شود.


ژنتیک

تعداد سوالات درس ژنتيك از 25 سوال در آزمون سال 91 به 20 سوال در آزمون سال 92 كاهش يافته است. نكته‌ي قابل توجه اختصاص 65 درصد سوالات به مبحث ژنتيك مولكولي مي‌باشد و از بين مباحث مختلف ژنتيك مولكولي، تقسيم سلولي (ميتوز و ميوز) و جهش‌هاو ترميم DNA بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. از مبحث ژنتيك كلاسيك 5 سوال مطرح شده است كه شامل مسائل و تعاريف اصطلاحات ژنتيك مي‌باشد. با توجه به اهميت ژنتيك مولكولي و تعداد سوالات زياد آن و با در نظر داشتن گستردگي منابع ژنتيك مولكولي به دانشجويان توصيه مي‌شود عمده وقت خود را به مطالعه‌ي منابع مختلف اين درس اختصاص دهند. عمده‌ي سوالات ژنتيك مولكولي حفظي مي‌باشد و در مجموع آزمون كارشناسي ارشد سال 92 نسبت به سال گذشته (91) در اين درس از درجه سختي بالاتري برخوردار بوده و به داوطلبان آزمون سراسري 93 مطالعه منابع ژنتيك كلاسيك، ژنوميك و ژنوم 3 براي تسلط بر اين درس پيشنهاد مي‌شود.


سلولی و مولکولی

در آزمون كارشناسي ارشد مجموعه زيست تعداد سوالات درس سلولي و مولكولي از 25 سوال در سال 91 به 20 سوال در سال 92 كاهش يافته است. در آزمون سال 92، 9 سوال مربوط به سلول و اندامك‌هاي سلولي و اتصالات سلولي و 9 سوال از مبحث مولكولي (همانندسازي، رونويسي و ترجمه) و 2 سوال مربوط به مهندسي ژنتيك مي‌باشد. برخلاف سوالات ساير دروس، سوالات اين درس كاملاً مفهومي طراحي گرديده است. خصوصاً سوالات مولكولي نيازمند فهم عميق و تجسم فضايي دقيق مي‌باشد. نكته‌ي قابل توجه در آزمون 92 تغيير سبك سوالات سلولي مي‌باشد كه در آن‌ها جزئيات مباحث بصورت توضيحي مورد سوال قرار گرفته است. در كل سطح دشواري سوالات آزمون 92 بالاتر از آزمون‌ سال‌هاي قبل بوده است.


قارچ و ویروس

در آزمون كارشناسي ارشد زیست‌شناسی سال 92 (بهمن 91)، تعداد سوالات مجموعه ویروس شناسی قارچ شناسی و ایمنی شناسی از 25 به 20 سوال كاهش يافت.

سئوالات مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی همواره شامل سئوالات حفظی، مفهومی و ترکیبی می‌باشند از این رو برای پاسخ دادن به آن‌ها دقت و مطالعه زياد لازم است.

اگر اين درس را به سه بخش ویروس‌شناسی‌، قارچ‌شناسی و ایمنی‌شناسی تقسيم كنيم مي‌بينيم كه در آزمون كارشناسي ارشد سال 91 سوالات شامل44% ویروس، 28% قارچ و 28% ایمنی بوده است در حالی‌که در آزمون 92 سوالات شامل35% ویروس، 30% قارچ و 35% ایمنی می‌باشند در نتیجه در سال 92 از هر سه درس تقریباً به تعداد یکسان سوال طرح شده است.

با مقایسه سوالات اين درس با سال قبل مي‌توان گفت كه سوالات سال 92 از لحاظ درجه سختي در جايگاه بالاتري قرار دارد و علاوه بر آن بیشتر سوالات ترکیبی (حفظی-مفهومی) شده‌اند.


مجموعه زیست شناسی

در آزمون كارشناسي ارشد سال 92 مجموعه زيست شناسي، مدت زمان آزمون همانند سال 91، 240 دقيقه بود. تعداد سوالات در كل 30 سوال كاهش يافت و از 240 سوال به 210 سوال رسيد. به جز درس زبان انگليسي، تعداد سوالات در ساير دروس كاهش يافت. در اين آزمون تعداد سوالات مجموعه‌ي زيست شناسي از 50 سوال به 40 سوال ژنتيك، بيوشيمي، سلولي و مولكولي و ميكروبيولوژي و مجموعه ويروس‌شناسي و بيوفيزيك از 25 سوال به 20 سوال كاهش يافت و تعداد سوالات درس مجموعه‌ي زيست دريا 20 عدد بود.

همانند سال 91 دروس مجموعه زيست شناسي كه در دو سال اخير اضافه گرديده است، تركيبي از سوالات ژنتيك، سلولي و مولكولي و بيوشيمي جهت پاسخگويي به درصد بالايي از سوالات اين درس مي‌شود. بيشتر سوالات دروس ژنتيك و سلولي ملكولي به مبحث ژنتيك مولكولي اختصاص داشت. نكته‌ي قابل توجه در اين دو درس طرح سوالات مرتبط با مهندسي ژنتيك مي‌باشد كه ممكن است اهميت اين مبحث را در سال‌هاي آينده نشان دهد. در درس بيوشيمي نيز تعداد سوالات مسيرهاي متابوليسمي نسبت به سال‌هاي قبل افزايش يافته است. در كل بودجه‌بندي سوالات با الگويي مشابه با سال‌هاي پيش رعايت شده است.

دانشجويان توجه فرمايند كه در كليه دروس، چندين سوال عيناً تكراري از كنكورهاي پيشين در سوالات گنجانده شده است و اين امر اهميت تسلط بر روي سوالات آزمون‌هاي گذشته را تأكيد مي‌كند.

با توجه به تعداد زياد دروس و گستردگي منابع هر درس لازم است دانشجو منابع مختلف را حتي الامكان مورد مطالعه قرار دهد. در آزمون 92 اغلب سوالاتي بصورت حفظي بوده است و طراحان اقدام به طرح سوالات تركيبي از مباحث مختلف هر درس كرده‌اند.


میکروبیولوژی

تعداد سوالات ميكروبيولوژي از 25 سوال درسال 91 به 20 سوال كاهش يافته است. در سال 92 از مبحث ميكروبيولوژي محيطي و صنعتي 4 سوال مطرح شده بود و در سال 91 فقط 2 سوال طرح شده همانند سال 91 در سال 92 نيز از مبحث متابوليسم باكتري بيشترين تعداد سوال طرح شده بود (8 سوال). نكته‌ي قابل توجه كاهش تعداد سوالات مرتبط با مباحث ژنتيك باكتري و رشد باكتري بوده است. در سال 91 از اين مباحث 10 سوال مطرح شده بود كه در سال 92 به 2 سوال تقليل يافته است. مورد ديگر در ارتباط با مبحث ساختار سلول‌هاي باكتري است كه پس از دو سال تعداد 2 سوال مورد پرسش قرار گرفته است. همچنين تعداد سوالات مباحث بيماري‌زايي، تشخيص آزمايشگاهي و باسيل‌هاي گرم منفي نيز كاهش يافته كه با توجه به كاهش تعداد سوالات منطقي مي‌باشد. در كل دانشجويان بايد مباحث متابوليسم باكتري و رويكرد صنعت در ميكروبيولوژي را در اولويت يادگيري قرار دهند. اكثر سوالات اين درس ماهيتي حفظي داشته و نيازمند مرور مكرر مطالب است. بايد در نظر داشت كه با توجه به تكرار برخي از سوالات در آزمون‌هاي سال‌هاي گذشته، دانشجويان بايد حتماً آزمون‌هاي پيشين را بررسي كرده و به آن‌ها تسلط كافي داشته باشند.

/index.php/81-استخدامی/156-استخدام-پژوهشگاه-ابن-سینا-جهاد-دانشگاهی-دانشگاه-شهید-بهشتی

پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه شهید بهشتی، کارشناس فروش و بازاریابی مسلط به ...

/index.php/81-استخدامی/155-استخدام-شرکت-“فردای-سبز-ایرانیان”

شرکت فردای سبز ایرانیان، نمایندگی Bioprodukte Prof .Steinberg GmbH، عرضه کننده مکمل غذایی Algomed ...

/index.php/81-استخدامی/93-استخدام-گروه-مشاوران-تحلیل-گستر

متن آگهی گروه مشاوران تحلیل گستر  در راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت های دانش بنیان و ...

Has no connect to show!

/index.php/86-اطلاعیه-های-ارشد-و-دکتری/222-تحلیل-آزمون-سال-92-کارشناسی-ارشد-زیست-سلولی-و-مولکولی

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد زیست سلولی و مولکولی بیوشیمی تعداد سوالات درس بيوشيمي از 25 ...

/index.php/86-اطلاعیه-های-ارشد-و-دکتری/221-تعداد-سوالات-مجموعه-زیست-شناسی-سلولی-و-ملکولی

تعداد سوالات مجموعه زیست شناسی سلولی و ملکولی   از سال 91 مجموعه زیست شناسی به 3 گروه جداگانه ...

/index.php/86-اطلاعیه-های-ارشد-و-دکتری/220-نام-دروس-و-ضرایب-کارشناسی-ارشد-زیست-شناسی-سلولی-و-مولکولی-سراسری

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی (سراسری) دروس امتحانی آزمون کارشناسی ...

/index.php/86-اطلاعیه-های-ارشد-و-دکتری/87-ثبت-نام-در-آزمون-كارشناسي-ارشد-پرديس‌هاي-البرز،كيش-و-ارس-سال1392

پرديس های بين المللي دانشگاه تهران به پشتوانه بيش از 70سال پيشينه موثر دانشگاه تهران در زمينه آموزش ...

/index.php/86-اطلاعیه-های-ارشد-و-دکتری/86-آزمون-سراسری-کارشناسی-ارشد-دانشگاه-آزاد-اسلامی-برگزار-گردید

  آزمون سراسری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در نوبت صبح امروز شنبه مورخ 11/03/92 برگزار گردید ...

/index.php/86-اطلاعیه-های-ارشد-و-دکتری/85-کلید-اولیه-و-مهلت-ویرایش-شهر-در-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت-۹۲-در-۱۹-خرداد

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی با تاکید بر برگزاری آزمون ارشد علوم‌پزشکی در امنیت کامل، گفت: فقط یک ...

/index.php/87-مصاحبه-های-بیوتکنولوژی/101-مصاحبه-با-دکتر-عبدالرضا-باقری-رکن-آبادی

 دكتر عبدالرضا باقري متولد سال 1337 از روستای رکن آباد شهرستان میبد يزد متخصص ژنتيك و اصلاح ...

/index.php/87-مصاحبه-های-بیوتکنولوژی/100-مصاحبه-با-معاون-پژوهشی-پژوهشگاه-ابن-سینا-«دکتر-محمد-رضا-صادقی»-قسمت-دوم

قسمت دوم اجازه دهید در مورد نحوه سازمان یابی  پژوهشکده ها و جزئیات فعالیت آنها از شما بپرسم تا ...

/index.php/87-مصاحبه-های-بیوتکنولوژی/99-مصاحبه-با-معاون-پژوهشی-پژوهشگاه-ابن-سینا-«دکتر-محمد-رضا-صادقی»-قسمت-اول

قسمت اول پژوهشگاه ابن سینا که از زیرمجموعه های جهاد دانشگاهی است، یکی از مراکز تحقیقاتی به نام ...

/index.php/87-مصاحبه-های-بیوتکنولوژی/98-مصاحبه-با-پژوهشگر-موفق-در-زمینه-ی-نانو-فناوری

به گفتگو با نماینده ی یک گروه  تحقیقاتی موفق در زمینه نانوفناوری می پردازیم که هم کارهای بسیار ی را ...

/index.php/87-مصاحبه-های-بیوتکنولوژی/97-مصاحبه-با-جناب-آقای-وحید-خیرالهی

1)      ضمن عرض تبریک مجدد بابت موفقیت بزرگی که بدست آورده اید، لطفا خودتان رو معرفی کنید و ...

/index.php/87-مصاحبه-های-بیوتکنولوژی/96-مصاحبه-با-رتبه-1-زیست-فناوری-پزشکی-آزمون-ارشد-وزارت-بهداشت-88-89

دوره کاردانی: دانشگاه علوم پزشکی ایران ورودی مهر83 دوره کارشناسی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ورودی ...

/index.php/88-اطلاعیه-های-دکتری/92-زمان-مصاحبه-دكتري-تخصصي-phd-دانشگاه-آزاد-اسلامي-اعلام-شد

  زمان مصاحبه  دكتري تخصصي (PHD) دانشگاه آزاد اسلامي اعلام شد.داوطـلبان مي توانند با مراجعه به سايت ...

/index.php/88-اطلاعیه-های-دکتری/91-نتايج-اوليه-آزمون-دكتري-تخصصي-دانشگاه-آزاد-اسلامي-اعلام-شد

نتايج اوليه آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي (PHD) امروز چهارشنبه مورخ 25/02/92 ساعت 15:00 ...

/index.php/88-اطلاعیه-های-دکتری/90-اعلام-نتایج-اولیه-دکترای-دانشگاه-آزاد-در-اردیبهشت-پذیرش-۲-هزار-نفر-پس-از-انجام-مصاحبه-در-شهریورماه

به نقل از خبرگزاری آنا: رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی گفت:نتایج اولیه آزمون دکتری در ...

/index.php/88-اطلاعیه-های-دکتری/89-اعلام-نتايج-اوليه-آزمون-ورودي-دوره-دكتري-92

به اطلاع كليه داوطلبان شركت كننده در آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1392 مي‌رساند؛ ...

/index.php/88-اطلاعیه-های-دکتری/88-نتايج-اوليه-ازمون-ورودي-دوره-دکتري-92-هفته-آخر-فروردين-ماه

بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان شركت كننده در آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1392 ...

آخرین مقالات

/index.php/90-مقالات-آموزشی/239-استفاده-از-سلول-های-بنیادی-برای-بازسازی-کبد

استفاده ازسلولهای بنیادی برای بازسازی کبدکبد دارای ظرفیت منحصر به فردی برای ترمیم آسیب هاست که این ...

/index.php/90-مقالات-آموزشی/238-سلولهای-بنیادی-و-بازسازی-کلیه

  بیماری های کلیوی در سراسر جهان رو به افزایش است . علاوه بر جلوگیری از آسیب کلیه ، بازسازی بافت ...

/index.php/90-مقالات-آموزشی/227-حفظ-ژن-های-کلیدی-دخیل-در-باروری-بر-روی-کروموزوم-y

کروموزوم Y علیرغم اندازه کوچکش شامل ژن هایی می باشد که در باروری جنس نر دخیل است. بسیاری از ژن ...

/index.php/90-مقالات-آموزشی/226-راز-hiv-همچنان-باقی-است

  به گزارش  جامعه ی دانشجویان بیوتکنولوژی، در تحقیق منتشر شده در24 اکتبر، کارشناسان بیماری های ...

/index.php/90-مقالات-آموزشی/219-ضربان-سلول-های-قلبی-در-دیش-آزمایشگاه-ایجاد-بافت-جدید-به-جای-پیوند-قلب

سلول های بنیادی می توانند به هر نوع سلولی تبدیل شوند. سلول های بنیادی بالغ هم می توانند به انواع ...

آخرین ویدئو آموزشی

Back to Top

Template Design:Dima Group